Oferta

I M P R E G N A T Y

Do każdej powierzchni.

W A P I E N I E

Wykończenie: poler, szlif, naturalne.

T R A W E R T Y N Y

Wykończenie: szlif, bębnowany, poler.

K A M I E N I E E L E W A C Y J N E

Wykończenia: naturalne.

M A R M U R Y

Wykończenia: poler, szlif.

G R A N I T Y

Wykończenia: poler, płomień, szlif.